Välkommen till Skärhamns hamn

På västra sidan av Tjörn ligger Skärhamns småbåtshamn.
Det är en väderskyddad hamn som rymmer både en småbåtshamn och en gästhamn

Skärhamns Båtförening (SBF), är en ömsesidig förening ägd av sina medlemmar, som arrenderar hamnarna av Tjörns Hamnar. SBF ansvarar för drift och skötsel av anläggningarna.

Klädesholmens Gästhamn kommer också 2018 att skötas av SBF. En överenskommelse har nåtts med Tjörns Hamnar att fortsätta verksamheten ytterligare ett år.